Wideokonferencje

System Cisco Telepresence umożliwia realizację wirtualnych spotkań dających odczucie przebywania uczestników w tym samym pomieszczeniu, choć w rzeczywistości oddaleni są o setki lub tysiące kilometrów. Cisco Telepresence zmienia jakość pracy w firmie, pozwalając na swobodną komunikację grup roboczych oraz specjalistów bez konieczności wielogodzinnego przemieszczania się. Co więcej, technologia Telepresence jest wykorzystywana również do komunikacji pomiędzy przedsiębiorstwami, a także do komunikacji przedsiębiorstwo – klient. Dzięki temu możliwe jest spotkanie ad-hoc klienta banku z małej miejscowości z doradcą kredytowym z centrali znajdującej się w odległej metropolii.8589957_m

System Cisco Telepresence zawiera wiele punktów końcowych, modeli wdrażania i funkcji współdziałania, dzięki którym dostęp do rozwiązania Telepresence dla każdego nie jest już tylko fantazją: od specjalnych, realistycznych środowisk wideo do spotkań grupowych, przez rozwiązania dedykowane dla konkretnych środowisk czy rozwiązania wielofunkcyjne po systemy Telepresence dla użytkowników indywidualnych, telefony z obsługą wideo i oprogramowanie klienckie na komputery PC i systemy mobilne. Elastyczne modele wdrażania ułatwiają spełnienie założeń budżetowych klienta i skalowanie wdrożenia. Zaangażowanie producenta w otwartą, bazującą na standardach łączność pozwala korzystać z połączeń wideo typu „każdy z każdym” w środowisku współpracowników, partnerów i klientów. Zapewnia to ochronę inwestycji oraz elastyczność potrzebną do rozbudowy istniejącego wdrożenia.

W miarę rozpowszechniania się stosowania rozwiązania Telepresence w organizacji i między organizacjami można zwiększać skalę inwestycji, mając pewność, że rozwiązanie Cisco Telepresence może rozwijać się równolegle z organizacją, ułatwiając maksymalizację zwrotu z inwestycji.

    captcha