Samochód dowodzenia i łączności PSP zabezpiecza obchody Jubileuszu Chrztu Polski

W połowie kwietnia 2016 r. w Wielkopolsce zorganizowano obchody Jubileuszu Chrztu Polski. Ich organizacja była wielkim wyzwaniem dla wielkopolskich służb. W uroczystościach uczestniczyło około 1300 oficjalnych gości, w tym przedstawiciele najwyższych władz państwa, a także parlamentów europejskich, korpusu dyplomatycznego i Polonii. Ponadto w obchodach wzięły udział tysiące mieszkańców, którym również należało zapewnić bezpieczeństwo. Wymagało to właściwego skoordynowania działań podejmowanych przez różne służby.

sdl_masztyStraż Pożarna na potrzeby zabezpieczenia uroczystości zorganizowała system łączności radiowej z wykorzystaniem batalionowego samochodu dowodzenia i łączności z KW PSP w Poznaniu – czyli naszego dzieła, o którym szerzej piszemy tutaj. Na stronach internetowych KW PSP w Poznaniu można znaleźć fotograficzną relację z tego wydarzenia.

Źródło: Witryna internetowa Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu – wydarzenia.