Outsourcing

W dobie szybko następujących zmian, które decydują o przewadze firm na rynku, niezwykle ważna jest optymalizacja procesów biznesowych i skupienie się na podstawowej działalności firmy.

16732487_mZ tego powodu nie warto być ograniczanym przez konieczność inwestowania w działalność poboczną, a niezwykle ważną, jaką jest teleinformatyka. Nie trzeba myśleć o ciągłych szkoleniach dla ludzi tym się zajmujących, można zredukować etaty, urlop informatyka i jego zastępowalność przestaje być problemem, a środki w ten sposób zaoszczędzone można zainwestować w podstawową działalność firmy.

Decydując się na outsourcing firma nie musi całkowicie rezygnować ze swoich służb informatycznych – może powierzyć firmie zewnętrznej tylko pewne obszary.

Firma Ventus Communications Sp. z o.o. dzięki zdobytemu przez przeszło 20 lat doświadczeniu oferuje outsourcing w zakresie:

  • administrowania i utrzymania systemów teleinformatycznych;
  • świadczenia serwisu;
  • helpdesku teleinformatycznego;
  • projektowania i wyposażania w infrastrukturę teleinformatyczną;
  • prowadzenia szkoleń i konsultacji;
  • stałego doradztwa technicznego.

    captcha